رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام گفت: طبق قانون جدید عبور از چراغ زرد راهنمایی و رانندگی همانند عبور از چراغ قرمز ممنوع و در صورت عبور رانندگان علاوه بر جریمه 2 میلیون ریالی نمره منفی نیز به آنان تعلق می گیرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ محسن ناصری اظهار کرد: برخی رانندگان هنگام مواجهه با چراغ زرد راهنمایی و رانندگی در تقاطع ها بجای کاستن از سرعت و توقف کردن پشت خط ایست و گذرگاه عابر پیاده با فشار دادن پدال گاز برای گذشتن از تقاطع سرعت خود را افزایش می دهند.

وی افزود: رانندگان وسایل نقلیه ای که با چراغ زرد روبرو می شوند، نباید از خط ایست یا از تراز چراغ راهنمایی و رانندگی عبور کنند.

رئیس پلیس راهور ایلام تاکید کرد: خودروهایی که به خط ایست تقاطع و یا چراغ راهنمای و رانندگی نزدیک شده باشند که پیش از عبور از خط ایست و چراغ نتوانند به آسانی توقف کنند در صورت ورود قبلی موظفند به حرکت خود ادامه داده و با رعایت مقررات دیگر از تقاطع عبور کنند.

سرهنگ ناصری با اشاره به اینکه تقاطع ها جزء حادثه خیزترین نقاط در داخل شهرها هستند که بیشترین پتانسیل را برای روبرو شدن وسایل نقلیه با هم دارند، افزود: چراغ های راهنمایی و رانندگی با هدف حفظ جان شهروندان و تنظیم عبور و مرور در تقاطع ها نصب شده اند و کاربران ترافیک ، رانندگان و عابران پیاده موظفند برای پیشگیری از حوادث ، بطور دقیق فرامین چراغ ها را رعایت کنند.

وی با اشاره به گله مندی برخی از رانندگان نسبت به افزایش زمان چراغ قرمز در تقاطع ها گفت: زمان چراغ های سبز و قرمز راهنمایی و رانندگی بر مبنای بار ترافیکی معبر و با هدف عبور سریع و ایمن وسایل نقلیه تنظیم شده است.

وی تاکید کرد: اکثر تقاطع های مهم و پرترافیک شهر ایلام دارای چراغ راهنمایی و رانندگی هستند و در صدد آن هستیم با همکاری شهرداری چراغ عابر پیاده که فقط دارای 2 رنگ قرمز و سبز است را برای ایمنی بیشتر این دسته از کاربران در تقاطع ها و مسیر حرکت آنان نصب کنیم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!