سعید قیصر افزود: دولت در سال 82 تکالیفی را ارائه کرد و به سمت استاندارد سازی پیش رفتیم اما در خرداد ماه 83 نحوه اجرای آیین نامه فنی را برای اجرا ابلاغ کرد و مسئولیت به وزارت کشور واگذار شد.

وی گفت: وزارت کشور با مشخص شدن وظایف استعلام از اداره استاندارد گرفت و در بحث اجرای قانون در خودروهای دوگانه سوز در سطح یک و دو مورد ارزیابی قرار گرفت. در کل کشور فراخوان داده شد و مستند نیز هست اما شرکت ها رغبتی برای ورود به این مساله نداشتند اما در حال حاضر در تمامی مراکز معاینه فنی بر اساس چشمی و استاندارد بازبینی و بازرسی ها انجام می شود و اتصالات هم مورد بررسی قرار می گیرد.

قیصر در ادامه درباره علت انفجارها گفت: علت انفجار بیشتر در اتصالات صورت می گیرد . اتصالات تبعات خسارت مالی دارد اما خسارت جانی ندارد.

وی گفت: بیش از 400 مرکز معاینه فنی داریم که از این تعداد در 270 مرکز که توانایی دارند مسئولیت بازرسی را واگذار کرده ایم و در مراکزی که توانایی ندارند مسئولیت به شرکت هایی که زیر نظر سازمان ملی استاندارد هستند واگذار شده است.

قیصر گفت: با پذیرش بخش خصوصی تا پایان سال قطعا مراکز معاینه فنی به 200 مرکز خواهد رسید. افزایش مرکز ها نیز در سه ماهه اخیر بوده است نه از سال 82.
منبع خبر : خبر خودرو

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!