تاریخچه شرکت

شركت توليدي قطعات اتومبيل ساوه در سال 1371 در زميني به وسعت 15000 هزار متر مربع و يك هزار متر مربع سالن توليد و پانصد متر فضاي اداري تاسيس شده و در سال 1374 به بهره برداري رسيده است . در سال 1376 اين شركت ساخت قالبهاي جديد به منظور توليد رام موتور پيكان 1600 را در برنامه خود قرار داده و در سال 1377 نمونه اولين محصول را به تائيد ساپكو رسانده است . ازفروردین  1387 پروژه ارتقاء گريد بر مبناي الزامات جدید  ساپکو  را در دستور كار قرار داده و در اين جهت اقدام به توسعه سيستم و نيروي انساني كارشناسي نموده است . و  در سال 1388 موفق به اخذ گرید Bمطابق الزامات ساپکو 86  و   در سال 89 موفق به اخذ گرید B از شرکت سازه گستر سایپا  گردید. در سال 93 نیز موفق به اخذ گواهینامه آدیت ایمنی از شرکت ساپکو شده است. اين شركت بمنظور تحقق اهداف كيفي خود و كسب رضايت مشتريان همواره در صدد آن است كه كيفيت محصول را با توجه به نيازمنديهاي مشتري ، قوانین و مقررات دولتی و  قانونی و استانداردها بهبود دهد . لذا نظامنامه کیفیت بیانگرشرح مدونی از روشهای اجرایی و دستورالعملها و اهداف و خط مشی ، فرآیندها و الزامات  دیگر بر اساس استاندارد بین المللی صنعت خودرو IATF16949:2016 می باشد لازم بذکر است سه اصل کیفیت ، زمان تحویل و قیمت سر لوحه اهداف سازمان بوده و در جهت دستیابی به آنها اقدامات مقتضی با توجه به این استاندارد بین المللی صورت می پذیرد .