رام زیرموتور آریسان و RD

  

رام زیرموتور پیکان وانت         

رام زیرگیربکس آریسان و RD

مجموعه رام زیرموتور پیکان وانت
مجموعه رام و فرمان هیدورلیک آریسان و RD

طبق رام جلو آریسان و پیکان وانت و RD

مجموعه تقویت طاقچه عقب

مجموعه براکت واحد کنترل ایربگ

قامه دسته فنر عقب آریسان و پیکان وانت

میل موجگیر کوتاه آریسان و پیکان وانت

واشر لبه دار لاستیک موجگیر 82

واشر لبه دار لاستیک موجگیر 83

تسمه داخل ریل ریگلاژ تسمه سفت کن دینام

پایه نگهدارنده جلویی الترناتور
    پایه نگهدارنده جک بازویی درهای جانبی

 

پایه نگهدارنده پیچ غلطک تسمه سفت کن

 

پایه نصب دسته سیم 6980

پایه نصب دسته سیم 6880

بست نگهدارنده فلزی

پایه نگهدارنده شیلنگ بخارات بنزین

پایه نگهدارنده دسته سیم موتور روی بدنه

تقویت گلگیر عقب چپ و راست پیکان وانت