شرکت توليدی قطعات اتومبيل ساوه ، توليد کننده مجموعه ها ، قطعات پرسی و بدنه خودروهای داخلی ، رضايت کامل مشتريان را در سرلوحه امور خود قرارداده است و خط مشی کيفيت را به شرح ذيل تدوين نموده است :

1- ایجاد سیستم بهبود مستمر از طریق پایش مداوم فرایندها

2- افزایش رضایت ذینفعان از طریق توسعه نظام آموزشی، نظام پیشنهادات، استفاده بهینه از تجهیزات، افزایش کیفیت، تحویل به موقع، رعایت الزامات مشتریان

3 – تنوع بخشيدن به محصولات

در همين راستا جهت دستيابی به خط مشی کيفيت ، علاوه بر پوشش الزامات مشتری سيستم کيفيت را بر پايه استانداردهای  2015 , IATF 16949:2016 : ISO9001 طرح ريزی می نمايد .

مديريت شرکت ، ضمن اعلام حمايت و تعهد و اذعان به اينکه هيچ چيز ارزشمندتر از برآورده شدن نيازهای مشتريان نمی باشد ، ازکليه کارکنان انتظار دارد تا با رعايت کليه شئونات ، نسبت به درک و اجرای کامل خط مشی در کليه سطوح سازمان تلاش نمايند.